• ŞAPHANE MEYDANININ TABİİ İSMİ OLAN " ŞAPHANE HALK KAHRAMANI MUSTAFA İSLAMOLU " ADI VERİLMELİDİR. DÜNYACA TANINAN TEK KAHRAMANIMIZIN İSMİNİN VERİLMESİ ÇOK GEÇ KALMIŞTIR
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

ŞAPHANE DAĞI ENDEMİK ÇİCEKLERİ

ein Bild ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild
ein Bild

ein Bild

ein Bild


 

 ein Bild ein Bild
ein Bild
ein Bild
ŞAPHANE DAĞI ENDEMİK, YABAN ÇİÇEKLERİ TAKVİMLERİMİZİ SÜSLEYECEK

 

 Şaphane Kültü, Tanıtma, Geliştirme ve Çevre Derneği 2008 yılı için muntazam bir takvim olması için elinden geleni yapmaktadır. Derneğimiz Yönetimi:

 

“Takvimlerimizin, Şaphane’nin göremediğimiz, bilemediğimiz o kadar çok güzel, tabiat harikası tarafları var ki, görmeye değer.  Bu kadar tabiat ve kültür güzelliğini takvimlerimize sığdırmaya, Şaphane’nin güzel yanlarını, öne çıkarmaya çalışmaktayız. 

 

Sağ olsun bu çalışmamızdan haberdar olan esnaflarımız, derneğimizin bu çok hayırlı hizmetini taktir ederek, daha ilk duyuşlarında maddi manevi destekte bulunacaklarını beyan ettiler. İlk destekleyenler, Kebapçı Teyfik Kocakalay, Kardeşler Market. Park Kıraathanesi, Çakır Giyim, Ahmet Çakır  gibi esnaflarımız olmuştur. Tüm duyarlı diğer tüm esnaflarımızın, halkımızın, kuruluşların da böyle hayırlı ve olmasa olmaz, bir kültür faaliyetine  tanıtma işine,  katılacağına inanıyor ve onları bekliyoruz. Daha şimdiden hepsine tek teke teşekkür ederiz. Bu derneğimizi destekleyen esnaflarımızın isimleri, aynı zamanda takvimde de yer alacaktır. Bazı samimi esnaflarımız da haklı olarak, “ Bizim adımızı niye yok? “ diyeceklerdir. Derneklerin ayrımcılık yapması imkansızdır. Herkesin yaptığı gibi, maddi destekte bulunan her kuruluş, odaların, kişinin ismi de burada  geçecektir. Yıllar boyu, bir sanat eseri olarak, sandıklarımızda saklayacağımız takvimlerde ismini geçmesini kim istemez ki!

Bu da herkese genel bir çağrıdır. Derneğimize ve takvimlerimize destek verecek, ismi takvimlerimizde yer alacak hemşehrilerimizi bekliyoruz.

Endemik, alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türler. Latince endemos (indigenous) kelimesinden gelir ve “yerli” anlamında kullanılır.

Endemik alan; bir ada, bir yarımada veya bir dağ olabileceği gibi birkaç metrekarelik alanlar da olabilir. Türkiye endemik bitkiler açısından dünyanın önemli ülkelerinden birisidir

Şaphane Dağı da, endemik olarak çok sayıda bitki ve ağaçlara rastlanmaktadır. Bu endemik bitkilerin varlığını ve tespitini kıt imkanlar içinde derneğimiz yapmaktadır.

Şaphane Dağı’nda  doğal olarak yetiştiği halde başka hiçbir yerde yetişmeyen, diğer bir deyişle dünyada yalnız dağımızda yetişen bitkiler Şaphane Dağı endemikleri olarak adlandırılır. Yurdumuz endemiklerinin sayısı 3000 dolaylarında olup endemizm oranı %33 civarındadır.(Davis, 1965-1988). Ülkemizde endemik tür sayısı diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ülkemizin bu zenginliği daha iyi anlaşılır. Avrupa ülkeleri arasında en çok türe sahip olan ülke

Saat
ŞAPHANE KÜLTÜR, TANITMA, GELİŞTİRME VE CEVRE DERNEĞİ
ŞAPHANE'NİN GELECEĞİ
DESTEĞİNİZİ ACİLEN BEKLİYORUZ.
ŞAPHANE HALK KAHRAMANI " İSLAMOĞLU " Adlı eser büyük bir çilt halinde bitmek üzeredir. Basıma vermeden önce, bildiklerinizi bildirme zamanıdır. Kitap tam olsun!
ŞAPHANE KÜLTÜR DERNEĞİMİZ,
ŞAPHANE DERTLERİ HARMAN,
SENİN YARDIMIN MUHAKKAK ŞAPHANE'YE DERMAN
.
HESAP NUMARASI
ŞAPHANE ZİRAAT BANKASI
796 51917650-5001
 
DESTEĞİNİZ ŞAPHANE'Yİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKTİR. DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER